Voorrangskruispunten

 

Wat betekent voorrang verlenen?
Iemand ongehinderd voor laten gaan.

Voorrangskruispunten:

Voorrangskruispunten zijn kruispunten waar de voorrang door borden en/of tekens op de weg is geregeld.

Afbeelding van voorrangsborden:

voorrangsweg
voorrangsweg
voorrangs kruispunt
voorrangs kruispunt

 

Hoe behandel ik een voorrangskruispunt als je zelf voorrang hebt:

 1. Scan je omgeving en kijk ver vooruit! Waar zit het kruispunt? En hoe herken ik het?
  – Denk aan verkeersborden, afbuigende stoepranden, drempels enz.
 2. Kijk wie er voorrang heeft.
  – Wat voor borden staan er?
  – Geen borden: rechts gaat voor.
 3. Jij zit op de voorrangsweg.
 4. Je weet dat je voorrang hebt maar kijk alsnog links en rechts voordat je oversteekt.
 5. Kijk in je binnen en linker buitenspiegel als je het kruispunt over bent. (nacontrole)

 

Meest gemaakte fouten:

 • – Eerst naar rechts kijken.
 • – Te laat beginnen met kijken.
 • – Niet doorrijden als je voorrang hebt.
 • – Stoppen bij een fietsersoversteekplaats op een voorrangsweg.
 • – Te laat doorhebben dat je voorrang hebt.