Omgaan met voorrangsvoertuigen/hulpdiensten

Zorg dat je je altijd aan de regels houd als er een voorrangsvoertuig aan komt.

 • ga niet door rood.
 • ga niet de vluchtstrook op.
 • ga niet op een busbaan rijden.
 • blijf de snelheid houden die je mag rijden.

Waarom moet je geen regels overtreden?

Het personeel van het voorrangsvoertuig is er op getraind om snel door het verkeer te gaan. Als jij je aan de regels houdt dan blijf je voorspelbaar. Als je een regel overtreed dan ben je onvoorspelbaar en moet de bestuurder van het voorrangsvoertuig daar weer anders op reageren.

Hoe zorg ik er nu voor dat ik de weg veilig vrij maak?

Niemand heeft er iets aan als u tijdens het ruimte maken ,voor een ambulance of politieauto, er voor zorgt dat er een gevaarlijke situatie of ongeluk ontstaat.

Verschillende situaties die voor kunnen komen:

Komen er voorrangsvoertuigen van voren:

 • Zorg dat je zoveel mogelijk ruimte maakt door rechts te gaan rijden of eventueel in de berm of een parkeerhaven gaan staan.
 • Kijk dus goed ver vooruit wat voor verkeer jou tegemoet komt. Een personenauto kan makkelijker ruimte maken dan een vrachtwagen.
 • Kijk of het verkeer dat je tegemoet komt ruimte maakt of dat het gewoon rechtdoor blijft rijden.
 • Geef richting aan zodat het voorrangsvoertuig weet wat je van plan bent.

Waarom moet jij als tegemoetkomend verkeer aan de kant?

Als het goed is zie je een voorrangsvoertuig eerder als het van voren komt dan wanneer het achterop rijdt. En is het makkelijker om stil te gaan staan in de berm omdat je het voorrangsvoertuig niet afremt

Komen er voorrangsvoertuigen van achter:

 • Zoek een plaats om veilig aan de kant te gaan. Als dat dus niet kan blijf dan snelheid houden en ga niet met 80 km/h de berm in!
 • Maak gebruik van parkeerhaven langs de provinciale weg! Rij met 80km/h de parkeerplaats op en kom tot stilstand. (kijk van te voren of daar genoeg plek voor is)
 • Geef met richting aan wat je van plan bent.
 • Ga niet de vluchtstrook of busbaan op! Het voorrangsvoertuig kan daar zelf makkelijk gebruik van maken.

Rij je op een rotonde:

 • Blijf op de rotonde rond rijden zodat het voorrangsvoertuig er af gaat.
 • Ga niet stilstaan midden op de rotonde!

Sta je stil voor een verkeerslicht:

 • Zorg dat je genoeg afstand hebt van je voorganger zodat je makkelijk aan de kant kan sturen om het voorrangsvoertuig er langs te laten.
 • Kom je aanrijden bij het verkeerslicht en zie je een voorrangsvoertuig naderen. Zorg dan dat er minimaal 1 rijbaan vrij blijft.