Tegemoet komend verkeer

Wanneer je op een smalle weg te maken krijgt met een tegenligger, moeten zowel jij als de andere bestuurder uitwijken. Hierbij mag je elkaar niet hinderen. Wanneer de tegemoetkomende bestuurder geen uitwijkmogelijkheid heeft kun je het best extra ruim uitwijken.

Let er wel op dat wanneer je hierbij gebruik maakt van de berm, de berm hiervoor ook geschikt is.

 

Wanneer de tegenligger een vrachtauto is en je niet gewoon naast elkaar kunt passeren, kun jij het best uitwijken.

Een vrachtauto is zwaar en zou kunnen wegzakken in de berm.

 

Zeker op smalle wegen buiten de bebouwde kom heeft iedereen de neiging uiterst rechts te gaan rijden. Let hierbij goed op. Als de berm lager ligt bestaat het gevaar dat je de macht over het stuur verliest als je met je rechter wielen in de berm komt.

Wanneer er bomen dicht langs de rijbaan staan moet je rekening houden met de volgende zaken:

  • Door de bomen is het uitzicht op zijwegen slecht.
  • Door de bomen zijn bochten onoverzichtelijk.
  • Door de bomen ontbreken uitwijkmogelijkheden.
  • Bestuurders vanuit zijwegen kunnen jou slecht zien.
  • De wortels van de bomen kunnen het wegdek hobbelig maken.