Geslotenverklaring

Borden met betrekking tot geslotenverklaring.

c01

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van vee.

c02

 

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders vee.

c03

Eenrichtingsweg.

 

c04

Eenrichtingsweg.

 

c13

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor.

 

c22

Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen.

 

 

c21

Gesloten voor voertuigen waarvan het totale gewicht hoger is dan op het bord is aangegeven.

 

c12

Gesloten voor alle motorvoertuigen.

 

c20

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven.

 

c11

Gesloten voor motorfietsen.

 

c19

Gesloten voor voertuigen die, met lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven.

 

c10

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen.

 

c18

Gesloten voor voertuigen die met lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven.

 

c09

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur en brommobielen, fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

 

 

c17

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met  lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.

 

c08

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur.

 

c16

Gesloten voor voetgangers.

 

c07

Gesloten voor vrachtauto’s.

 

c15

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

 

c06

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

 

c14

Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

 

c05

Inrijden toegestaan.