Wegmarkering

Door tekens op de weg kan je herkennen of je voorrang moet verlenen of hoe snel je mag rijden.