Snelheid

Planning nieuwe strepen op de weg

Uiterlijk in 2015 moeten alle wegen voorzien zijn van nieuwe strepen. Tot die tijd kan je nog de oude strepen tegenkomen. Alle wegen buiten de bebouwde kom krijgen nieuwe strepen, met uitzondering van de autosnelwegen.

Soorten nieuwe strepen op de weg:

De nieuwe strepen geven aan wat de maximumsnelheid is die je op die weg mag rijden:

  • dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen: 100 kilometer per uur (km/uur); Kantstreep is altijd doorgetrokken.

    groene streep
  • dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur: 80 km/uur;
    Kantstreep is altijd onderbroken.
    80 kmh
  • geen middenstreep + onderbroken kantstreep = 60 km/h60 kmh

De nieuwe strepen veranderen niets aan de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden op wegen buiten de bebouwde kom.

Verkeersborden gaan voor strepen op de weg

Aan de strepen kan je zien hoe hard je normaal gesproken mag rijden. Soms past een lagere snelheid beter bij de situatie. Staat er een verkeersbord met een lagere maximumsnelheid? Dan moet je je aan de op het verkeersbord aangegeven snelheid houden.